לאסור על הנשק האטומי! לקחי הירושימה ונגסקי, נוקפים בנו, כאש - צורבייה. הולמן - פעמוני אזהרה, באוויר הצלול כיין, בוקע; מעל ארצות - תבל, שוב סכנה רַחַפִיה. נגיד: לא! לגרעין; נקדם התרופה למכת - הקֶטֶל. נציל העולם, מפחת - התהומות. נכתת הפּצצות למחרשות; על מחסני - טילים, ניטע חורש. במקום הגרעין, נדע גנים לזרות!