ז'יד אינה מילה אנטישמית!
ברוב שפות סלאוויות -
ז'יד זה יהודי.
גם בפולין וצ'כייה;
גם בסרביה וקרואטייה...
חוץ מהמרחב הרוסי.

אל תראו בכל האומר ז'יד אנטישמי.
לא בכל מקום זה ביטוי גזעני.
ז'יד אינה מילה אנטישמית;
ז'יד הוא יהודי!