שלח את יצירתך

אל בין המצרים

ללא רווחים

עד שירווח.

שלח אותה על דגל כתום

כתפילה.

רוח ים תלפף את המלים

ודמעת ילדים תיבש ברוח

ולא נודע

כי לא נשרה אל חולות הזהב.

שלח את יצירתך לכל רוח

ורוח אלוקים תרחף על פני התהום

בין כחול לכתום

ובת קול תקרא:

אל תשלח ידך