רונית ניניו

כותבת בתחילת הדרך

באחד הימים

אמת היא אור גדול

קישורים שאקח עימי
אתר השירה של רונית
עולים מעלה