רונית ניניו

כותבת בתחילת הדרך

אמת היא אור גדול

באחד הימים

קישורים שאקח עימי
אתר השירה של רונית
עולים מעלה