אולי לא אוכל  מן הפרי הבשל

שיסמיק בענפי האילן

אני מקוה, מיחל, מתפלל

אך צריך גם זמן...זמן

 

רק אראה פרח פורח

אתבונן בעלה מלבלב

אשתכר מסוחרר מהריח

ירוק ימלא את הלב

 

אשכב בצל נופו הרחב

אבנה לי בית בין ענפיו

גם אם יד כבר אוחזת גרזן

מונפת לנתק שורשיו

 

כי מתוכי נובע חשק סתם

נהדר, טבעי , מתפרץ

לעשות טוב לכולם, לכל העולם

לנטוע עץ 

 

חשק נטיעת האילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים המובלט בתוקפו   "בעץ החרוב

הרב קוק.