ליאורה לוי

"צורה-פובית", אוהבת שירה ואדם.

להרוג את השליח

אש

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה