ליאורה לוי

"צורה-פובית", אוהבת שירה ואדם.

שאלתי, נעניתי, בכיתי

חופשת קיץ

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה