ליאורה לוי

"צורה-פובית", אוהבת שירה ואדם.

מה א/יהיה?

חופשת קיץ

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה