ליאורה לוי

"צורה-פובית", אוהבת שירה ואדם.

חופשת קיץ

טיול

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה