השירים שתשירו מחר נכתבו בחשכת אתמולכם. את כבודם שהושפל עד עפר- מבלי דעת - תצילו אתם. עלבונות חרוזים תלטפו בחמלה ותסירו חרפת לחנים, בשירכם את הזמר מילה במילה כאחד השירים הישנים. השירים שתשירו מחר עוד טמונים בעמקי מגירות, והצהיב עד למאוד הנייר, ותכהינה עיניו מלראות. והצהיב... ותכהינה... ואף על פי כן, לא תבינו כיצד זה קרה ששגור הוא השיר המושר בפיכם בהיסח דעתכם הפזורה.