אנו נשואי התקוות,
אנו ילדי האמהות והאבות
המסתירים בסתר הלב
את מה שראו, את עצמת הכאב
את הולם מגפי האויב.

אנו בני הדור החדש
שהנץ מאילן שנתלש
שגזעו נעקר בסערה
של חורבן כה נורא,

אנחנו והם
לשער ופתח,
הם ואנו
לזכרון נצח