ד י.

החיים הם צופן שעליי לפענח.

הכתיבה

השכחה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה