ד י.

החיים הם צופן שעליי לפענח.

לבד

אהובי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה