ד י.

החיים הם צופן שעליי לפענח.

התבגרות

אהובי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה