ד י.

החיים הם צופן שעליי לפענח.

לבד

התכנית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה