ד י.

החיים הם צופן שעליי לפענח.

אהובי

הכתיבה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה