ד י.

החיים הם צופן שעליי לפענח.

התכנית

חץ ישיר בלב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה