ד י.

החיים הם צופן שעליי לפענח.

התכנית

הוא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה