ד י.

החיים הם צופן שעליי לפענח.

לבד

הפסימיסט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה