ד י.

החיים הם צופן שעליי לפענח.

אהובי

התבגרות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה