~ הדסה ~

אל תושיט יד לגעת ברוח, פן תרדוף אותך לשארית הימים.

from the depth of pain

רק למות...

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה