צפור משונה

אנחנו זן נדיר צפור משונה החלומות באויר הראש באדמה

איך אפשר לשכוח?

אני

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה