צפור משונה

אנחנו זן נדיר צפור משונה החלומות באויר הראש באדמה

כנות

ניגמר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה