צפור משונה

אנחנו זן נדיר צפור משונה החלומות באויר הראש באדמה

לילה

ניגמר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה