צפור משונה

אנחנו זן נדיר צפור משונה החלומות באויר הראש באדמה

ללא שם

אהבה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה