צפור משונה

אנחנו זן נדיר צפור משונה החלומות באויר הראש באדמה

כנות

לילה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה