בראשית ברא אלוקים את החגורה ואת חומר הנפץ

והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום

ורוח המאבטחים מרחפת על פני העוברים

ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור גדול כתום

ויקרא אלוקים לאור פיגוע ולחושך קרא זק"א

ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד

 

ויאמר אלוקים יהי מסמרים בתוך החגורה

ויהי מבדיל בין חומר נפץ לחומר נפץ

ויעש אלוקים את כדוריות הברזל

ויבדל בין הכדוריות הגדולות שהורגות ישר

ובין הכדוריות הקטנות שרק מרטשות את האיברים הפנימיים

ויהי ערב ויהי בוקר יום שני

 

ויאמר אלוקים יאסף הרבה חומר נפץ אל מקום אחד

יחד עם מסמרים וכדוריות ברזל ויהי כן

ויקרא אלוקים למקום מעבדת נפץ

וירא אלוקים כי טוב

ויאמר אלוקים תוצא מעבדת הנפץ מטענים מסוגים שונים

ויהי כן

ותוצא מעבדת הנפץ מטענים ממטענים שונים

ממטעני צינור קטנים ועד מכוניות תופת

וירא אלוקים כי טוב

ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי

 

ויאמר אלוקים יהי טילים ברקיע השמיים

להבדיל בין תושבי הארץ ובין המתנחלים

והיו לפיצמורים ולפיצוצים ולבומים ולטראחים

והיו לטילים להפציץ את הארץ ויהי כן

ויעש אלוקים את שני סוגי הטילים המרכזיים

את טילי הסקאד לכל תושבי הארץ

ואת הקסאם במיוחד בשביל המתנחלים ותושבי שדרות

ואת הקטיושות

ויתן אותם אלוקים ברקיע השמיים להפציץ את הארץ

ולהבדיל בין פיגוע ובין נפילת קטיושה

וירא אלוקים כי טוב ויהי ערב

ויהי בוקר יום רביעי

 

ויאמר אלוקים יולידו הערבים מלא ילדים

גם ערביי ישראל וגם הפלשטינים

ויברא אלוקים את הביטוח הלאומי ואת ההטבות במס

ויפטור את ערביי ישראל משרות צבאי או לאומי

ויהי כן

וירא אלוקים כי טוב

ויברך אותם אלוקים לאמור פרו ורבו

ומלאו את אתרי הבנייה בעובדים

והצעירים יעבדו במסעדות

ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי

 

ויאמר אלוקים תוצא הארץ ראיסים

ושליטים אזוריים וראשי חמולות ויהי כן

ויעש אלוקים את התנזים למינו

ואת הג´יהאד האיסלמי למינו

ואת כל תנועות החמאס למינהו

ויתן להם סיוע מאיראן וירא אלוקים כי טוב

ויאמר אלוקים נעשה להם מדינה בצלמנו כדמותינו

ויתכסחו אחד עם השני ולא יפריעו לנו יותר

ויברא אלוקים את הרשות הפלסטינית

בעזרת תנועת בצלם

ובעזרת תנועות השלום והכאן והעכשיו

ובמיפגשים בניגוד לחוק ובנישואי תערובת

ויברך אותם אלוקים לאמור

פרו ורבו ומלאו את הארץ וכיבשוה

ובנו את מדינת פלסטין

ויאמר אלוקים הנה נתתי לכם את הפרלמנט הפלשטיני

ואת אבו עלא ואבו מאזן

ומנגנוני בטחון מסכל ושרים ולשכות

וערוצי רדיו ותחנות שידור

ויהי כן

וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד

 

בשבת תהיה מלחמה