אורי בנין

איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי

הַשִיבוּ נַא לִי (טְרִיוֹלֵט)

אַבּוּב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה