אורי בנין

איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי

יוֹם שֶׁל תָנִין

הַשִיבוּ נַא לִי (טְרִיוֹלֵט)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה