אורי בנין

איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי

אַסְפַּמְיָא

עֶלְבּוֹנַה שֶל שִׁירָה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה