אני

בין ספרי חוקים למבוכי הנפש, כי הכל כל כך חשוב, ולא חשוב. מצפה בכליון עיניים לגאולה לאומית, ולכל הפחות - לגאולה האישית.

מכתב פרידה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה