לה לי

כותבת את הכן ואת הלא ואת מה שביניהם ובעיקר.

צלילת לילה

בקוצים שבעיניים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה