לה לי

כותבת את הכן ואת הלא ואת מה שביניהם ובעיקר.

מים שחקו אבנים

שירת הים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה