ליאור דרוי

~

שמי עטו היום בגדי מטר

עד זוב דמעה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה