ליאור דרוי

~

סימה

כה דלות הן מילותיי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה