ליאור דרוי

~

כה דלות הן מילותיי

נפשי אינה שלוה בסוהר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה