אתמול כשרצית להתקרב אליי

ולחשת באזני מילים פרטיות

התלוננת שאני מכווץ

לא משתף פעולה

זה היה באמצא הסרט

בקטע המותח ביותר

פספסתי את הרגע

מ"התרוץ" את כועסת יותר