אני הולך למות

ולא אכפת לך

מנגב את פי בשרוול מלוכלך

 

מבטי לרצפה

עקבותיי דמע

.השארתי לך פרח ומכתב מקומט

 

המוות בפתח

יורק על הרצפה

יורק ודורך

ואת?

 

מחר יגיע, ישאיר קמט

 תנסי לשכוח

.ותצליחי היטב

 

אני הולך למות

האם את שומעת?

אולי תרשי לי להתקשר

.לפחות נפרד