את חושדת בי שיש לי רומן

אני נעלב עד עמקי נשמתי

מטיחה בי בלהט כאב שהופנם

מה אני עושה כל כך הרבה זמן באינטרנט !!!?

 דורשת לדעת

אני מביט לך בעיניים ונשבע זה אתר "צורה"

 אינך מאמינה לי

בוכה ובוכה ובוכה

איני מבין מאיפה זה בא לך

אז מה אם התחלתי לשרוק

מדוע אינך בוטחת בי?!?

משקיפה בחשאי מרחוק