תמיד היא אומרת שהגיע הזמן שאשתנה

שאין לקבע את המובן מאליו

ואם אני ממהר זה לא אומר שעליי להשאיר את הכלים המלוכלכים שלי בכיור

אני אומר "אני מבין", "את צודקת" וכאלה וחוטף קרקר מתפורר

היא רוטנת בשקט ומסננת לעצמה מילים של נשים