את יושבת מולי, אוחזת בידך שברי זכוכית

מבטיח

שיבוא הרגע ואת לא תצטרכי לדאוג יותר

לחשוש מפני

העתיד

צופן סוד

מכה בכרית פרוצה

סוגר את כפתור הטלויזיה

ומחכה לתגובתך

אל תשתקי

אל תביטי בי כך

מסנן קללה

ונושך שפה.