על קיר בטון מרוססת כתובת

"אסטטיקה

אני מחייך

פיצוציה מוארת בלדים צבעוניים

מנסה לפתות : "מתוק....מת...וק"וטעים

מכוניו...ווווווו....ת

מדרכה שבורה מכריחה אותי להסתגל לגבולות מוכתבים

וילד קטן צועק בקול

ורוצה את זה וגם את זה ואח"כ לשם

משהו בי נזכר

 

אשה שמנה עוברת ורוטנת על התחככות

סוגר התיק שלה שרט את ידי

 

דלת נפתחת מאבטח פותח, ממשש, מביט בי בעייפות כרוטן קיומי

וסוחרים ממולחים מנסים ליצור קשר עין

לברך בשלום מגויס

 

אני עולה לאוטובוס, מתיישב ליד החלון

איש זר מתיישב לידי

ריח יום עמלו נידף ממנו וגופו תופס גם חצי ממקומי

 

אני מביט בפעמון

stop  רוצה ללחוץ

 

אבל הדרך

או הדרך

ארוכה