אמת מתעתעת מילאה אדים בחלוני

רמזה שהיא יודעת, משכה בשרוולי

הרגשתי כה בטוח בבת לוויתי

דיברתי בנחישות, הבעתי דעתי

או אז כל כך גבוהה נישאתי למרומים

השארתי לי למטה את כל המתנגדים

 

והיא הפתינית לבושה כחרפושית זוהרת

לחשה באוזני כי אין אמת אחרת

מתיקות שפתיה פוכפכה בחושניות על לחיי

ובטרם התעוררתי

נותרתי לבדי