אוליי  לא באמת מואס בך

אלא מגן על רגשותיי מפחד מיאוסך

איך אדע אם עמוק בתוכך לא ניפרדת ממני פעמים אין סוף

לא עייפת מריטואל הילדותיות הנשפך על הרצפה

מתיאשת מלנקות אחריי שוב ושוב

 

אתמול כשהבטתי בעינייך כמעט קפאתי מחרדת השתקפות

רציתי שנשוחח אבל הרגשתי שהעיתוי שגוי

 

כבודי הרצוץ אינו מוכן לספוג כידון נוסף

דוחף אותי לסיים

כך הוא יתפח

 

אבל אם אני טועה בך

ואהבתך מוחלת פגמיי

מגשרת חוסר בטחוני,סולחת התנהגות דבילית.

הפסדי יגדל

וגעגועיי ינפצו מצפוני

אחפוץ במותי

ארצה לרפד משכנך

בפלומות נדירות

לחבק אותך

וללחוש באזנך

אהבה כנה

 

אני כל כך משועמם

כשאנחנו ישובים ,העיתון על רגלך

שואלת אותי שאלות מעצבנות

מלהגת באזניי תובנה

ורוצה שאתפעל

נראה לי שהקשר כבר לא מתאים

רגשות מיאוס מזדחלים לביטני

נחשים נחשים

מתנוענע בחוסר נוחות על הכסא

נזכר ביום האתמול

מהורהר