חיים הלוי

מה שיר אערך לך? תמו כבר כל המילות. תעלומותי ממך לא כיחדתי, אך זאת הפעם אבקש: קרבני נא, קרוב...

לעת עתה

בכל מקום אליו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה