צבי ויקטור

אחד נפצע והשני נפגע

בלי מילים, בלי מנגינה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה