צבי ויקטור

בלי מילים, בלי מנגינה

אחד נפצע והשני נפגע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה