צבי ויקטור

אחד נפצע והשני נפגע

ללא כותרת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה