וכשפתחתי ת´לב בחטף

נגעתי בדם וורידים

ראיתי עברי עף דמיינתי גידמים וצולעים

 בציפורניי מכאב חרשתי אדמת חול וטרשים

מצמצתי במהירות בעינייים, מרפרף תמונות וסמלים

עטפתי רגש פגיע בשריון היגיון ממילים

עמדתי לידך זקוף בפוזת לוחמים חסונים

הנחת ראשך על זרועי

הרגשת כל כך בטוחה

נצרתי בליבי את הרגע, החבאתי סומק מבוכה