Dror Yaffe

חושב והרבה, ובעיקר דברים עצובים

סיפור על אציל צרפתי במלחמת האזרחים-פרק שביעי

סיפור בהמשכים על אציל צרפתי- פרק רביעי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה