אי אפשר לחיות בלי אישה, ואי אפשר אישה בלי, לחיות בלי אישה.