מאוחר, אבל

מאוחר מכדי ללכת לישון.

כשאני מתעורר ממעשיי

אני מוצא את עצמי מחפש לב

בכל העדינות שבעולם.

זה משונה, יש אחת שמחכה לי,

ואראה אותה מחר.

אולי זה איש חרוץ שבתוכי

לחוץ כי עוד אין לב,

 והיא תהיה מחר,

 ומאוחר.