sancta simplicitas

המוות הוא החוויה האחונה של החיים כל חיינו נפחד ממנו וכשנמות אולי נבין שהפחד האמיתי היה לחיות

זרה

להיות מאוהבת באלוהים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה