נפקא מינא

טורא בטורא לא פגע אינש באינש פגע

אורלוגין של רצונות

בלי שם

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה