נפקא מינא

טורא בטורא לא פגע אינש באינש פגע

בלי שם

צרוד למחצה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה