נפקא מינא

טורא בטורא לא פגע אינש באינש פגע

אושר ב 9.90

צרוד למחצה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה