הלילות שלך בהירים מהימים שלי ודמעותייך מתוקות מחיוכיי, שגרתך הן מבהיקה יותר מהקסמים שלי ומבטך מרחיק-נדוד מכל דרכיי לא אבין לא אדע מדוע מה מצאת בי ההלך צליל עדין, שמא שעשוע הראוי ל- בת מלך לפנייך יש יותר מכפי שיש מאחוריי השקרים שלך זכים מתמימותי, אנחותייך מתנגנות יותר מכל שיריי גם רסיסייך מלאים משלמותי