תום

אני נמצאת נשכרת בגלל עין הזהב אשר לשיבולים

ללא כותרת

מכתב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה