מנוול, מכל המקומות שבעולם דווקא בחצר שלי היית צריך? וכל הדרמה הזו ! עם הסכין נעוצה לך בגב הדם הניגר החרחורים הפאתטיים האלה דווקא כאן? חסרים חורים? מאורות שיכורים? ביבי שופכין? משוררים שיזרימו מילים ואלכוהול שייצקו משמעות פואטית בגוף המפרפר? מכל המקומות בחצר האחורית שלי על הדשא שלי בסכין שלי עם היד שלי נועצת שוב ושוב ושוב