צריכים היינו לבכות היום ראיתי שיֶיֶרת-ילדים בקיטנה של קיץ ארוכה ארוכה... ונער אחד נוהג בם תלבושת אחידה להם ואותו הילקוט על גב כולם וכשהמבוגרים עוברי הדרך הביטו בהם וחייכו לנגד התום כשהם חייכו אני חשבתי לעצמי שצריכים היינו לבכות.