ויהרגהו. ויהי בהיותם בשדה הבל הביט בקין קין בהבל אחר-כך ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו. ארבעת אלפי שנים אחר-כך לפעמים יושבת ילדה קטנה באוטובוס היא מסתכלת הוא מסתכל אחר-כך לוחץ על כפתור. -------------------------------------------- "שנאה התלויה בדבר בטל דבר- בטלה שנאה" יאמרו חצי שעה אחר-כך בחדשות ומעל דפי העיתון. ארבעת אלפי שנים הם אומרים כך ארבעת אלפי שנים. אלוהים, כמה עוד?