בשקט,

בחום

ברגע בו הלבנה מאיימת

לנצח את היום

ניגשת אליי.

רוגעת, מרגיעה

בוטחת, מבטיחה.

 

אפילו השקט לא נאמר

 

ולי,

 לא חסר דבר...