ביתי בוחנת פרח

לומדת את ריחו

במכחולה מעניקה לו צבע

ואת קסמה
 
נוסכת בו

 

סופחת אל חובה

את סודות היצירה

הניבעים בעלי הכותרת

הנפתחים לקראתה.

 

וכשפרפר ירחף

כנפיו יחייכו אליה

והיא
 
תקרא לו בשם