אין לי מה לכתוב יותר

הותקפתי פתאום

במחסומי ההבעה

כל המילים ברחו

ולשוני הפכה כבדה

זו הרגשה כזו

ריקה ומאיימת

לאן זרמו מחשבותיי

מי ניכס לו רגשותיי

ומתי יחזור אליי

אותו ניגון

שישיר איתי

ולא ישאיר אותי

לבד