עומר .

טוב למות! ארצנו בעד!

להפסיק לחכות

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה