עומר .

לקרוא לאט

טוב למות! ארצנו בעד!

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה