עומר .

*.

להפסיק לחכות

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה