בשביל להתגעגע דרושות שתי תכונות, התרחקות והתקרבות. התקרבות- של ידידות האנשים. והתרחקות- של מיקומם.