תחילה דולף
אחר נמזג
ממרזב, למצע עלים שמוטים

תחילה מטפטף,
אחר מוטח
ממעל, באדמה ואבנים

תחילה צועד בוטח
אחר נמלט,
אל ביתי, עם תבשיל

אז בא חורף
ואז בא ריח
בפינה מתייבש המעיל