השירים הם חיי

השירים הם הדרך להתמודד ....לאהוב...לשמוחו...

עצוב עד כאב

אתה לי לילות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה