השירים הם חיי

השירים הם הדרך להתמודד ....לאהוב...לשמוחו...

עצוב עד כאב

שיר תודה...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה