קפטן פיקרד

הקפטן קיבל את הדרגות! הלאה טירוני צבר! הלאה אל הניצחון!

אל תשבור את החזיר!

השיר של נשמת כל חי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה