אל תספרו לי סיפורים
אל תשירו לי שירים
כבו את אור הכוכבים
השתיקו את קול האוהבים
היום אני נמחק
בתוך דרכי
דרך האבק.