אתה מתהפך בשנתך לאחר שתקפך אריה

בועט ברגליי, רגליך- מכוסות זיעה קרה.

היו ימים, שכבנו ונרדמנו

נלחמנו באריות יחדיו.

בלילה זה, נלחמת לבדך.

על פי מבטך, ניחשתי התוצאה.