אותה שמש שזרחה בשמיך,

אותן דמעות שניקדו את ימיך

ואתו שיר המתנגן, חרישית, בליבך

הם שייבשו את ביצת געגועיך

ויחיו,

את ימת אהבתך.