מירוש

כזאת אנכי:שקטה כמימי אגם. ואוהבת שלוות חולין, עיני תינוקות ושיריו של פרנסיס ג'ם.. [רחל]

משחקי אורצל

ואתה טוען שאתה רואה 6-6

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה