את היית לי לחושך שקרני אור מבצבצות דרכו ומסתירות חום בין ערביים מפיח חיים בתוך ים המוות וריח מתקתק של דבש ורקב אוכל בעצמות ליבי ה מ ג מ גם...